IV. ročník Lačnovského psíka 2016


                       PROPOZICE - důležité informace

Program

SOBOTA 25.6.2016

09:00 - prezence, veterinární přejímka
10:00 - zahájení
(představení ZKO+ předváděcí akce zákl. a sportovní poslušnost  a seznámení s programem)
10:30 - 12:30 - posuzování 1-4. kategorie (dítě a pes, nej. štěndo, nej. psí slečna, nej. psí pes)

12:30 - 13:00 - vyhlašování vítězů 1-4 kateg.

13:30 -14:30 - posuzování 5-6 kateg. (mazlík, crazy dog)

14:30 - 15:00 - vyhlášení vítězů 5-6 kateg.

15:30 - vyhlášení cen díváků NEJSYMPATIČTĚJŠÍ DVOJICE A LAČNOVSKÝ PSÍK 2015 !

" Pořadatel si vyhraňuje právo na změnu v časovém harmanogramu jak v čase tak pořadí ! "

* začíná kategorií DÍTĚ A PES
* dále NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠTĚNDO
NEJKRÁSNĚJŠÍ PSÍ SLEČNA
NEJKRSÁNĚJŠÍ PÁN PES
MAZLÍK ŠIKULA
CRAZY DOG

* a nakonec tajným hlasováním rozhodnou diváci o NEJSYMPATYČTĚJŠÍ DVOJICI a ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE PSÍKA :) !

Vstupné

Pro rodinné příslušníky vystavovatelů a diváky je vstupné dobrovolné. Při vstupu každý dostane lístečky pro tajné hlasování !

Tituly a soutěže

Nejlepší voříšek získá titul LAČNOVSKÝ PSÍK 2016 o němž rozhodnou diváci :) svým hlasem na lístečku (jakož to u Nejsympatičtější dvojice).

Soutěže DÍTĚ A PES je určena pro děti ve věku od 4 do 15 let. Nehodnotí se pouze vzhled psa, ale znalosti dítěte o čtyřnohém kamarádovi a schopnost ho předvést.

NEJKRÁSNĚJŠÍ ŠTĚNDO - do této kategorie můžete přihlásit svého čtyřnohého mazlika pokud mu je 4-9. měsíců (s PP i bez PP)

NEJKRÁSNĚJŠÍ PSÍ SLEČNA - přihlašujte psi slečny od 9 měsíců ( týká se to fenek s PP, bez PP kohoutková výška 0-100 cm)

NEJKRÁSNĚJŠÍ PÁN PES - přihlašujte Vaše pány psy od 9 měsíců (psy bez PP, s PP, kohoutková výška od 0 - 100 cm )

MAZLÍK ŠIKULA - je soutěž dovednosti psa, který byl na výstavě posouzen. Cokoli Váš pejsek umí tak ukažte i okolí :)

CRAZY DOG - pro tuto soutěž bude sestavena agilit a překážková dráha (kterou si budete moci vyzkoušet ještě před zahájením soutěže). Posuzuje se nejen rychlost a , ale hlavně souhra se psovodem !

NEJSYMPATYČTĚJŠÍ DVOJICE a LAČNOVSKÝ PSÍK - při vstupu každý divák dostane lísteček na který napíše startovní číslo závodní dvojice, která se Vám nejvíce líbila. Na lístěčky bude připraven uzamčená pokladna a ke konci posuzování vyhlásíme výsledky.

PRO VŠECHNY ZÁVODÍCÍ JSOU PŘIPRAVENY HODNOTNÉ CENY A OCENĚNÍ !!

Přihlášení a výstavní poplatky

Přihlášku můžete nově vyplnit ve formuláři na těchto stránkách .
Výstavní poplatek za psa je 50,- Kč / vystavující dítě a 70,- / vystavující dospělý za každou kategorii a je stejný pro všechny soutěžní kategorie i za dalšího psa.

Výstavní poplatek stačí zaplatit až v den konání akce :) !!

Uzávěrka přihlášek je 20.6.201 (kvůli správnému objednání pohárů a medalí. ABY NA KAŽDÉHO VYŠLO).


Přihlášku můžete poslat poštou na adresu :

Makovská Petra

jednatelka ZKO Svitavy - Lačnov

PŘÍMÁ 249/10

568 02 SVITAVY

nebo na e-mail :petra.mak@seznam.cz

Občerstvení a nápojový list :) !!!

"občerstvení a pití bude vydáváno na základě lístečků, které si zakoupíte u OZNAČENÉ KASY " !!!

O Váš gurmánský zážitek grilované masíčko, makrelka či klobásky a žízeň zaženete chlazenou limonádou či lahodným pivem :).

Pro děti a nejen pro ně budou připraveny dobrůtky a slatkosti.


Všeobecná ustanovení

Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Výstavy se mohou účastnit psi ve stáří větším než 3 měsíců. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není povoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu nebo úhyn psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Veterinární předpisy

Při přejímce se vystavovatel prokáže platným očkovacím průkazem, v němž bude potvrzeno, že byl pes očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekčnímu záňetu jater a leptospiróze v době né kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. Očkovací průkaz se stejným potvrzením musí mít u sebe i každý divák, jež přijde do areálu se svým psem.

PŘIHLÁŠKA

"IV.ročník Lačnovský psík"

Zarezervujte si místo včas :). Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.